KURZ TAKTICKÁ PRVNÍ POMOC

VZDĚLÁVACÍ, ZDRAVOTNICKÉ A SOCIÁLNÍ INSTITUCE

 

Pracujete ve školském zařízení, ať už se jedná o mateřskou, základní, střední nebo vysokou školu či jiný vzdělávací institut? Je Vaším pracovištěm poliklinika, nemocnice, ordinace lékaře, domov pro seniory či jiné zařízení zdravotnického typu nebo sociální péče?

Jste-li ředitelem některé z výše jmenovaných institucí a chcete-li pro své zaměstnance zajistit kvalitní kurz taktické první pomoci, jsme tu pro Vás.

Všechny tyto instituce se dají ze své podstaty považovat za riziková pracoviště, kde stačí opravdu jen malý okamžik, a řešíte nečekanou situaci. Buďte na takovou situaci připraveni!  

Ve všech těchto institucích na území naší republiky došlo v posledních několika letech k násilným útokům, které si vyžádaly zranění a bohužel i lidské životy!

 

Naučíme Vás:

 • Jak se zachovat v nestandardních podmínkách při ošetřování zraněných
 • Jaký postup zvolit, abyste Vy, jako samotní zachránci, byli v bezpečí
 • Jak pracovat s nejnovějšími pomůckami první pomoci, které jsou využívány u všech základních složek IZS při poskytování první pomoci
 • Vyhodnotit jaké zranění má prioritu před ostatními
 • Algoritmus ošetřování cABCDE , který je využíván všemi složkami IZS na území České republiky

 

Až budete příště někomu poskytovat první pomoc, budete vědět jak na to, aby pomoc byla účinná, rychlá a bezpečná pro Vás i zraněné.

Možnost konzultace vybavení lékárničky na Vašem pracovišti a její umístění.

 

Kurz taktické první pomoci pro výše uvedené instituce:

 • Časová dotace je cca 3 hodiny
 • Počet účastníků kurzu je maximálně 12 osob (vyšší počet dohodou)
 • Kombinovaná výuka – přednášky spojené s projekcí výukových videí + praktický nácvik dovedností a modelových situací
 • Cena kurzu:  8 až 12 osob 1.000,- Kč / osoba (jiný počet osob – cena dohodou)
 • Certifikát o absolvování kurzu taktická první pomoc

 

INFORMACE KE KURZU:

MÍSTO A TERMÍN KURZU:

 • Kurz jsme schopni uspořádat ve Vašich prostorech
 • Termín kurzu dle naší předchozí domluvy

CO BUDETE POTŘEBOVAT:

 • Psací potřeby
 • Pohodlné oblečení (vhodné oblečení, které si lze umazat –

    maskování zranění)

 

MODELOVÉ SITUACE:

 • Sestaveny vždy podle zaměření účastníků nebo dle Vašich požadavků
 • Zaměření na ošetřování ve stresové situaci
 • Důraz kladen na vlastní bezpečnost při ošetřování
 • Vyhodnocování případných rizik
 • Práce v týmu, rozdělení úkolů, koordinace

V případě dalších informací nebo zcela specifických požadavků na organizaci a průběh kurzu (počet účastníků, prostory, modelové situace) nás neváhejte kontaktovat:

 

taktickaprvnipomoc@email.cz

+420 721 651 197

 

Podrobnosti obsahu kurzu ZDE