Říká se, že když se pro něco rozhodnete, měli byste si zatím jít. S vervou, nasazením, odhodláním. Nám dvěma se to povedlo. Od útlého dětství byla naším snem práce u policie. Náš sen se splnil, oba jsme policisté. Sedmnáctým rokem vykonáváme práci, která nás naplňuje. Kromě fyzické a psychické odolnosti je v naší profesi nutné umět a zvládat nepřeberné množství dalších dovedností. Jednou z nich je i kvalitní poskytování první pomoci při ochraně života a zdraví našich spoluobčanů.

V této dovednosti jsme se posunuli tak daleko, že v současné době jsme mimo jiné instruktoři taktické první pomoci u Policie Středočeského kraje.

Své kolegy připravujeme na situace, kdy i s nasazením vlastního života, pod stresem a fyzickým vypětím, musí být schopni s chladnou hlavou a logickým uvažováním poskytnout první pomoc bezpečně, rychle, účinně a efektivně. Tak, aby se i oni vrátili domů ke svým blízkým.

První pomoc jako taková je v naší společnosti, dle našeho názoru, stále podceňována. Doba a bezpečnostní situace se však mění. Bohužel k horšímu. Proto jsme se rozhodli, že naše lety získané zkušenosti a dovednosti nabídneme i ostatním lidem, ne jen kolegům ve služebním poměru. Velice rádi tyto zkušenosti získané učením a praxí předáme všem, kteří o ně budou mít zájem.

Dosažené vzdělání:

– Pětidenní speciální kurz první pomoci v poli (PPP)

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Hradec Králové 2013

– Dvoutýdenní speciální kurz – rozšířená první pomoc v poli (CLS COURSE)

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Hradec Králové 2013

– Čtyřdenní kurz CLS

HARD TASK 2015, United States Army Europe 2015

– Kurz poskytování první pomoci v mimořádných situacích BASIC pro Zásahové jednotky

Policie ČR Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje 2017

– Kurz první pomoci v taktickém prostředí – TACTICAL LIFE SAVER

Policie ČR Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje 2019

– Odborný výcvik

Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS HMP 2020

– Osvědčení o rekvalifikaci – člen první pomoci

Vzdělávací program akreditován MŠMT – Záchranáři Česká Kamenice 2021