Základní kurz č. 1 (3 hodiny)

 

Obsah kurzu:

 1. Přednáška:
  • První pomoc (pojem, dělení, právní rámec, záchranný řetězec)
  • Mechanismus úrazu (pojem, význam, zjišťování, zohlednění)
  • Stavy vědomí (dělení, zjišťování, algoritmus „cABCDE“, význam)
  • Místo události (zóny, dělení, přístup ke zraněnému, bezpečí)
 1. Přednáška + nácvik praktických dovedností:
 • Zástava masivního krvácení („c“)
  • kontrola zraněného na masivní krvácení
  • zastavení mas. krvácení (TQ, SWATT, Esmarch, improvizace)
  • tlakové obvazy (Izraelský obvaz, improvizace)
  • junkční krvácení (metoda wound packing)
 1. Přednáška + nácvik praktických dovedností:
 • Dýchací cesty („A“)
  • kontrola DC
  • zprůchodnění DC
  • kontrola dýchání (počet, kvalita)
  • zajištění DC
 • KPR
  • zásady
  • technika KPR
  • AED
  • KPR dospělí, děti
 • Imobilizace krční páteře
  • důvody
  • způsoby
  • technika 

Základní kurz č. 2 (3 hodiny)

(podmínka absolvování Základního kurzu č. 1)

 

Obsah kurzu:

 1. Přednáška refresh kurzu č. 1:
  • rekapitulace + zopakování praktických dovedností
 1. Přednáška + nácvik praktických dovedností:
 • Dýchání („B“)
  • kontrola dýchání (kvalita, počet)
  • kontrola hrudníku
  • ošetření hrudníku
 • Kvalita krevního oběhu („C“)
  • kontrola krevního oběhu (hmatnost pulsu, kapilární návrat, oxymetr)
  • vyhodnocení
  • kontrola dutiny břišní (ošetření vyhřezlých střevních kliček, „wound packing“ dutiny břišní, vyšetření pohmatem)
  • fixace poraněné pánve (technika, pánevní pásy, improvizace)
 • Neurologické stavy („D)
  • termoregulace (význam, techniky)
  • mozkové příhody (FAST)
  • hypo-hyperglykémie
  • anafylaktický šok
  • hyperventilace
  • epilepsie
 • Transport („E“)
  • transport (zásady, techniky, prostředky, improvizace)

Základní kurz č. 3 (3 hodiny)

(podmínka absolvování Základního kurzu č. 1 a č. 2)

 

Obsah kurzu:

 1. Přednáška refresh kurzu č. 1 a č. 2:
  • rekapitulace + zopakování praktických dovedností
 1. Modelové situace:
 • účastník je od počátku veden k používání naučeného algoritmu „cABCDE“
 • je dbáno na plynulé navazování postupů mezi jednotlivými písmeny algoritmu
 • smyslem je provést celý vyšetřující a ošetřující postup komplexně

účastník si při modelové situace projde celým postupem poskytnutí první pomoci od prvního kontaktu se zraněným, přes vyřešení život ohrožujících stavů, až po finální transport a předání